Buy Cheap Zolpidem Online Ambien Zolpidem Buy Online Can U Buy Ambien Online Zolpidem Where To Buy Buy Zolpidem 10Mg Online Can I Buy Ambien In Mexico
Saltear al contenido principal

CULTURA
GALERÍA
Pequeños Pacientes, Grandes Lectores 4

O coco

Autora:  Catalina
Paciente del Hospital Álvaro Cunqueiro III (Vigo)
Emociones que encontrarás en este cuento: calma

GAL

Houbo unha vez unha illa deserta na que había palmeiras, moitas palmeiras. Un día fixo moito vento e un coco caíu da palmeira. Caíu na area e alí quedou moito tempo ata que secou.

O arco da vella fixo a súa maxia e deulle vida ao coco e devolveuno á palmeira.

Outro día choveu, saíu o sol e o arco da vella púidose ver no ceo. O arco da vella fixo a súa maxia e deulle vida ao coco e devolveuno á palmeira. Desde ese momento ese coco foi o que mellor zume de coco fixo en toda a illa. 

 

CAS

Érase una vez una isla desierta en la que había palmeras, muchas palmeras. Un día hizo mucho viento y un coco cayó de la palmera. Cayó en la arena y allí se quedó mucho tiempo hasta que se secó.

El arcoíris hizo su magia y le dio vida al coco y lo devolvió a la palmera.

Otro día llovió, salió el sol y el arcoíris se pudo ver en el cielo. El arcoíris hizo su magia y le dio vida al coco y lo devolvió a la palmera. Desde ese momento ese coco fue lo que mejor zumo de coco hizo en toda la isla. 

Volver arriba